Skip to main content

Leipzig, Thomaskirche – 28. Mai 2023

Solist: Alexandros Kapelis (Klavier)